Feedback

JOB SECTIONS

Jobs per page

এসিস্ট্যান্ট অপারেটর (ইলেক্ট্রোপ্লেটিং)

আকিজ বাথওয়্যার লিঃ, ময়মনসিংহ
Tuesday, August 16, 2022
(7 days) left

এসিস্ট্যান্ট অপারেটর (পিভিডি কোটিং)

আকিজ বাথওয়্যার লিঃ, ময়মনসিংহ
Tuesday, August 16, 2022
(7 days) left

ইনচার্জ (পিভিডি কোটিং)

আকিজ বাথওয়্যার লিঃ, ময়মনসিংহ
Tuesday, August 16, 2022
(7 days) left

হেলপার (গ্রাইন্ডিং এন্ড পলিশিং)

আকিজ বাথওয়্যার লিঃ, ময়মনসিংহ
Tuesday, August 16, 2022
(7 days) left

সিনিয়র অপারেটর (পিভিডি কোটিং)

আকিজ বাথওয়্যার লিঃ, ময়মনসিংহ
Tuesday, August 16, 2022
(7 days) left

অপারেটর (ইটিপি)

আকিজ বাথওয়্যার লিঃ, ময়মনসিংহ
Tuesday, August 16, 2022
(7 days) left

অপারেটর (আর.ও)

আকিজ বাথওয়্যার লিঃ, ময়মনসিংহ
Tuesday, August 16, 2022
(7 days) left

অপারেটর (ডাব্লিউটিপি)

আকিজ বাথওয়্যার লিঃ, ময়মনসিংহ
Tuesday, August 16, 2022
(7 days) left

হেলপার (লেজার সাইন)

আকিজ বাথওয়্যার লিঃ, ময়মনসিংহ
Tuesday, August 16, 2022
(7 days) left

অপারেটর (লেজার সাইন)

আকিজ বাথওয়্যার লিঃ, ময়মনসিংহ
Tuesday, August 16, 2022
(7 days) left

এসিস্ট্যান্ট অপারেটর (লেজার সাইন)

আকিজ বাথওয়্যার লিঃ, ময়মনসিংহ
Tuesday, August 16, 2022
(7 days) left

ইনচার্জ (এসেম্বলি এন্ড টেস্টিং)

আকিজ বাথওয়্যার লিঃ, ময়মনসিংহ
Tuesday, August 16, 2022
(7 days) left

সুপারভাইজার (এসেম্বলি এন্ড টেস্টিং)

আকিজ বাথওয়্যার লিঃ, ময়মনসিংহ
Tuesday, August 16, 2022
(7 days) left
Tuesday, August 16, 2022
(7 days) left

সিনিয়র অপারেটর (এসেম্বলি এন্ড টেস্টিং)

আকিজ বাথওয়্যার লিঃ, ময়মনসিংহ
Tuesday, August 16, 2022
(7 days) left
Tuesday, August 16, 2022
(7 days) left

এসিস্ট্যান্ট সুপারভাইজার (প্যাকেজিং)

আকিজ বাথওয়্যার লিঃ, ময়মনসিংহ
Tuesday, August 16, 2022
(7 days) left

অপারেটর (এসেম্বলি এন্ড টেস্টিং)

আকিজ বাথওয়্যার লিঃ, ময়মনসিংহ
Tuesday, August 16, 2022
(7 days) left

সিনিয়র অপারেটর (প্যাকেজিং)

আকিজ বাথওয়্যার লিঃ, ময়মনসিংহ
Tuesday, August 16, 2022
(7 days) left

অপারেটর (প্যাকেজিং)

আকিজ বাথওয়্যার লিঃ, ময়মনসিংহ
Tuesday, August 16, 2022
(7 days) left
Jobs per page